Skip to content Skip to footer

Identiteit van het bedrijf

SdP Joyas bv, Miortelputstraat 49A, 9830 Sint Martens Latem, Belgie

E-mail: info@souvenirsdepomme.be

Dit adres kan alleen worden gebruikt als factuuradres en niet als retouradres voor bestellingen. Voor meer informatie over retourzendingen wordt verwezen naar ons retourbeleid.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

De minimumleeftijd om bij ons bestellingen te plaatsen is 18 jaar. Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, verzoeken we je vriendelijk om je ouders of wettelijke voogd te vragen om de bestelling te plaatsen. Als we merken dat er een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om deze bestelling te weigeren.

Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij gedurende de overmacht onze verplichtingen opschorten of kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoring, energieonderbreking, storingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed functioneren van onze website, te late of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

Intellectueel eigendom

1. Onze website, ontwerpen, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen elke communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etcetera… mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.

Afhandeling van klachten

Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op via info@souvenirsdepomme.be. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht binnen 7 werkdagen te behandelen.

Meningsverschillen over recht en jurisdictie

1. We zullen proberen eventuele meningsverschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met eventuele meningsverschillen omgaan en u wilt een gerechtelijke procedure voeren, dan moet u dat in België doen.

2. Op het contract is het Belgische recht van toepassing.

3. Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aan- en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting. http://ec.europa.eu/odr

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste online bestelling.

 
Ik schrijf me in
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.