Skip to content Skip to footer

1. Zonder enig afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument gebruik maken van alle wettelijke garanties die bij de producten op onze website worden geleverd.

2. Wij garanderen dat onze producten passen bij uw bestelling en voldoen aan uw normale verwachtingen gezien de specificaties van het product.

3. SdP Joyas bv is niet aansprakelijk voor door de producent of het bezorgbedrijf verstrekte technische gegevens.

4. De consument krijgt een vergoeding voor de producten, indien deze, met geldig bewijs, niet in overeenstemming zijn met de normale normen van het product of indien ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten kunnen per mail verstuurd worden naar info@souvenirsdepomme.be.

5. De ​​consument heeft een wettelijke garantie van 1 jaar.